Dipartiment għall-Gvern Lokali

Id-Drittijiet ta' l-Awtur

Print this page

Il-materjal f’din il-website hu mħares bil-provvedimenti tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur kif ukoll il-liġijiet l-oħra ta’ Malta, u l-policies, ir-regoli u l-ftehim internazzjonali li saru mill-Gvern Malti jew li bihom ntrabat.

It-tagħrif misjub f’din il-website qiegħed għall-użu personali u mhux għal użu kummerċjali. Għal dan l-għan, il-materjal jista’ jkun riprodott bla ħlas jew mingħajr il-permess tal-Gvern Malti, sakemm il-materjal riprodott ikun kopja vera tal-oriġinal u sakemm il-Gvern Malti jibqa’ rikonoxxut bħala s-sors. Il-materjal riprodott m’għandu bl-ebda mod jiġi ppreżentat bħala verżjoni uffiċjali jew bħala materjal li ġie prodott flimkien mal-Gvern Malti jew bi qbil mal-Gvern Malti.