Il-Gżira

Dħul

Print this page

Kunsill Lokali il-Gżira

gzira panorama

Il-Kunsill Lokali il-Gżira bħala Gvern Lokali ilu mwaqqaf sa mill-1994 u rregolat skont l-Att XV tal-1993 tal-Kunsilli Lokali. Sallum kien hemm sitt leġislaturi.

Il-Kunsilli Lokali huma responsabbli għall-proġetti ambjentali u nfrastrutturali fil-lokalita. Matul is-snin il-Gvern Lokali ddelega aktar devoluzzjonijiet bħal Infurzar Lokali; Dawl fit-toroq, Servizz Elettroniku tal-Gvern, Internet Awareness, Libreriji Pubbliċi eċċ.

Il-Kunsill Lokali mplimenta Bye Laws u jorganizza korsijiet speċifiċi biex jippromovi aktar edukazzjoni għar-residenti.

Il-Kunsill flimkien ma' Sotto-Kumitati jorganizza eventi soċjali u jgħin Għaqdiet volontarji.

Bil-proċess diċentralizzat, l-iskop tal-Gvern Ċentrali hu li kull Kunsill Lokali jsir a one stop shop fejn ir-residenti bis-sistema ta' l-E-Government jistgħu jressqu l-bżonnijiet tagħhom fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill.

L-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill jinstab Nru: 283/1 Rue D'Argens, il-Gżira GZR 1364, Malta u jista' jiġi kontatat fuq Nru: tat-telefon (00356) 21 341034 jew fuq fax Nru: (00356) 21 341616. L-indirizz eletroniku huwa 

Is-Sindku

Mayor Roberto CristianoDeputy Mayor Joe GaleaMrs. Vincenza AttardMr. Joe CamilleriMr. Charles Micallef St. JohnMr. Victor RutterMr. John M. Muscat

Is-sitt leġislatura hi mmexxija mis-Sur Roberto Cristiano li kien ġie elett Sindku fl-10 ta' Marzu 2012. Il-Viċi Sindku huwa s-Sur Joe Galea flimkien mal-Kunsillieri s-Sgna. Vincenza Attard, s-Sur Joe Camilleri, s-Sur Charles Micallef St. John, s-Sur. Victor Rutter u s-Sur. Joseph M. Muscat

Amministrazzjoni

Il-Kap tal-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill hu l-Agent Segretarju Eżekuttiv is-Sur Hugh Zammit, id-Deputat Segretarju Eżekuttiv hija s-Sinjura Marion Monaco u l-Assistent Principal s-Sur Fabian Borg CEH, CCNA, ARPS, ABPPA, AMIPP.

Il-Kunsill għandu wkoll Front Office Clerk u ħames ħaddiema manwali ssekondati miegħu.


Live Streaming of Council Executive Meeting

Live streaming is only availiable during the Executive Council Meetings, please refer to the agenda section here for the upcoming schedule


News Box

NEW Refuse Collection Arrangements - click here


Tenders & Quotations - click here


Careers - click here