Il-Gżira

Dħul

Print this page

Kunsill Lokali il-Gżira

gzira panorama

Il-Kunsill Lokali il-Gżira bħala Gvern Lokali ilu mwaqqaf sa mill-1994 u rregolat skont l-Att XV tal-1993 tal-Kunsilli Lokali. Sallum kien hemm sitt leġislaturi.

Il-Kunsilli Lokali huma responsabbli għall-proġetti ambjentali u nfrastrutturali fil-lokalita. Matul is-snin il-Gvern Lokali ddelega aktar devoluzzjonijiet bħal Infurzar Lokali; Dawl fit-toroq, Servizz Elettroniku tal-Gvern, Internet Awareness, Libreriji Pubbliċi eċċ.

Il-Kunsill Lokali mplimenta Bye Laws u jorganizza korsijiet speċifiċi biex jippromovi aktar edukazzjoni għar-residenti.

Il-Kunsill flimkien ma' Sotto-Kumitati jorganizza eventi soċjali u jgħin Għaqdiet volontarji.

Bil-proċess diċentralizzat, l-iskop tal-Gvern Ċentrali hu li kull Kunsill Lokali jsir a one stop shop fejn ir-residenti bis-sistema ta' l-E-Government jistgħu jressqu l-bżonnijiet tagħhom fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill.

L-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill jinstab Nru: 283/1 Rue D'Argens, il-Gżira GZR 1364, Malta u jista' jiġi kontatat fuq Nru: tat-telefon (00356) 21 341034 jew fuq fax Nru: (00356) 21 341616. L-indirizz eletroniku huwa 

Is-Sindku

Mayor Roberto CristianoDeputy Mayor Joe GaleaMrs. Vincenza AttardMr. Joe CamilleriMr. Charles Micallef St. JohnMr. Victor RutterMr. John M. Muscat

Is-sitt leġislatura hi mmexxija mis-Sur Roberto Cristiano li kien ġie elett Sindku fl-10 ta' Marzu 2012. Il-Viċi Sindku huwa s-Sur Joe Galea flimkien mal-Kunsillieri s-Sgna. Vincenza Attard, s-Sur Joe Camilleri, s-Sur Charles Micallef St. John, s-Sur. Victor Rutter u s-Sur. Joseph M. Muscat

Amministrazzjoni

Il-Kap tal-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill hu l-Agent Segretarju Eżekuttiv is-Sur Hugh Zammit, id-Deputat Segretarju Eżekuttiv hija s-Sinjura Marion Monaco u l-Assistent Principal s-Sur Fabian Borg CEH, CCNA, ARPS, ABPPA, AMIPP.

Il-Kunsill għandu wkoll Front Office Clerk u ħames ħaddiema manwali ssekondati miegħu.


Shout Box

If player unavailable please visit the official page here


NEW Refuse Collection Arrangements - click here


Tenders & Quotations - click here


Careers - click here