Il-Gżira

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10.03.2012

Sixt Legislation

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin s-Sga. Rowena M. Borg (Segretarju Eżekuttiv), s-Sur Joseph M. Muscat (Kunsillier), s-Sur Charles Micallef St. John (Kunsillier), s-Sur Roberto Cristiano (Sindku), s-Sur Joe Galea (Vici Sindku), s-Sga. Vincenza Attard (Kunsillier) Absent from photo s-Sur Joe Camilleri (Kunsillier) u s-Sur Victor Rutter (Kunsillier)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10.03.2007

Fifth Legislation

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Malcolm Camilleri (Kunsillier), Joe Camilleri (Kunsillier), Anthony Abela (Kunsillier), Dr. Ian Micallef (Kunsillier), Dunstan Attard (Viċi Sindku), Dr. Chris Bonett (Sindku), Albert Rizzo M.Q.R. (Kunsillier), Rowena M. Borg (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12.06.2004

Fourth Legislation

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Albert Rizzo M.Q.R. (Kunsillier), Dr. Ian Micallef (Kunsillier), Joe Zammit (Kunsillier), Anthony Grech (Kunsillier), Malcolm Camilleri (Kunsillier), Barbara Buttigieg (Kunsillier), Anthony Abela (Sindku),  Rowena M. Borg (Segretarju Eżekuttiv) (Anthony Abela kien Sindku għall-ewwel sebgħa xhur u wara ha postu bhalla Sindku Albert Rizzo M.Q.R.)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10.03.2001

Third Legislation

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Rowena M. Borg (Segretarju Eżekuttiv) , Dr. Ian Micallef (Kunsillier), Vincenza Attard (Kunsillier u mbagħad Sindku), Albert Rizzo M.Q.R (Kunsilier), Barbara Buttigieg (Kunsillier), Victor P. Rutter (Kunsilliler), Alfred Kitcher (Kunsillier), Anthony Buhagiar. (Anthony Buhagiar kien Sindku għall-ewwel tlett xhur u wara ħadet postu bhala Sindku Vincenza Attard)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14.03.1998

Second Legislation

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Mario Darmenia (Segretarju Eżekuttiv), Keith Magro (Kunsillier), Victor P. Rutter (Kunsillier), Barbara Buttigieg (Viċi Sindku), Ministru Onor Alfred Portelli, Albert Rizzo M.Q.R.(Kunsillier), Alfred Baldacchino (Kunsillier), Edmond Rizzo (Kunsillier).  Dr. Ian Micallef (Sindku) ma kienx preżenti dak inhar tar-ritratt


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19.02.1994

First Legislation

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Joe Zarb (Viċi Sindku),  William Apap (Kunsillier), Barbara Buttigieg (Kunsillier) , Louis Scerri (Kunsillier), Albert Rizzo M.Q.R. (Sindku), Dr. Ian Micallef (Kunsillier), Alfred Baldacchino (Kunsillier), Mario Darmenia (Segretarju Eżekuttiv)